Serviceoppdrag, hjelp til avlusing, sleping

Fortøyningsarbeid, inspeksjon, godkjenning og sertifisering av kraner og løfteredskap.

Hjelp til avlusing, notskifte, frakt av rensefisk, sleping og fortøyningsarbeid

Serviceoppdrag, hjelp til avlusing, sleping

Hjelp til avlusing, notskifte, frakt av rensefisk, sleping og fortøyningsarbeid

ROV til anleggsinspeksjoner, merdinspeksjoner og inspeksjoner for andre maritime næringer.